Sťahujeme sa!

Sťahujeme sa...

Sťahujeme sa...

Nová služba – Veľkoformátová tlač!

Veľkoformátová tlač

Aktuálne nám v ponuke služieb pribudla tlač veľkoformátových fotografií. Dokážeme tlačiť fotografie až do rozmeru 30×1,11 metrov! Všetky zariadenia podstúpili profesionálnu kalibráciu, vďaka čomu vaše fotografie budú vytlačené so zachovaním vernosti farieb a kontrastu.

Fotografie tlačíme na profesionálne fotopapiere Ilford, ale tiež na plátno či iné špeciálne materiály.